Pedijatrijski pregled se obavlja kod zdrave djece, uz savjetovanje, kao I kod bolesne djece, u cilju liječenja.

U Ordinaciji FENIKS MEDIKA možete obaviti sledeće:

Pregled zdrave djece od novorodjenačkog uzrasta do 18-te godine

Pregled bolesne djece, dijagnotika I terapija

Ultrazvuk glave I kukova kod novorodjenčadi