Laboratorijska dijagnostika

Savremena medicina se ne može zamisli bez laboratorijske dijagnostike koja je veoma važna za brzo otkrivanje bolesti i za što uspešnije lječenje, praćenje toka bolesti i izlječenje.

Brzina određivanja i tačnost analiza su veoma uznapredovali sa razvojem novih tehnologija, robotike i on-line obaveštavanja.

Moderno opremljena laboratorija je osnovni faktor za brzo i tačno postavljanje dijagnoze.

Savjeti pacijentima
Krv za laboratorijske analize se vadi “našte” ( na prazan stomak), 12 sati apsolutno gladovanje i izbegavati intenzivnu fizičku aktivnost. Pacijentima koji uzimaju lijekove prepororučuje se da jutarnju dozu lijeka ponesu u laboratoriju i popiju posle vađenja krvi. Za kvalitativnu analizu urina potrebno je u sterilnu bočicu, poslije pranja i brisanja, uzeti srednji mlaz prvog jutarnjeg urina i u što kraćem roku donjeti u laboratoriju.

Za kvantitativnu analizu 24h urina potrebno je prvog dana prvi jutarnji urin baciti, zatim sakupljati urin u čistu bocu tokom dana, večeri i noći; i prvu porciju urina drugog dana. Sav sakupljeni urin što pre doneti u laboratoriju.
Tokom sakupljanja urina treba popiti od 1,5 – 2L tečnosti.