Ginekologija

Radiografija se obavlja kao jedan od osnovnih pregleda pri ispitivanju koštano-zglobnog sistema, tako da je treba uraditi kada postoji povreda nekog dijela tijela sa sumnjom na prelom kosti, iščašenje zgloba, istegnuće ligamenata, kada se primijeti

Radiologija

Standardnim rendgen aparatom mogu se uraditi: nativni snimci kostiju, zglobova, pluća, trbuha, kao i različite vrste kontrastnih snimanja.

Na raspolaganju stoje ultrazvuk i mamograf


Mamograf

Mamografija nam služi kao pomoć u otkrivanju promjena u dojci prije nego što ih i same žene i ljekari mogu napipati. Mamografija pomaže ljekarima da otkriju promjene koje se ne bi otkrile kliničkim pregledom. Kada se rak dojke otkrije u početnom stadijumu, oboljeli i njegov ljekar će imati više terapijskih mogućnosti na raspolaganju i izlječenje je vjerovatnije.